معرفی گیاه جنسینگ

جنسینگ یک گونه گیاهی است که به صورت بن سای نیز پرورش می‌یابد. در اصل بونسای جنسینگ از فراوانترین گونه‌های بونسای محسوب می‌شود.

علت فراوانی این گونه ، سرعت رشد بالا و آسانی در تولید است.

گیاه جنسینگ زاده مناطق گرمسیری است.

به همین دلیل دمای مناسب این گونه بن سای ، دمای بین ۲۵ تا ۳۵ درجه فارنهایت است.

نور مناسب این بن سای نور زیاد است. چون در کمبود نور برگهای آن شروع به ریزش می‌کنند.

فقط توجه کنید که این نور زیاد باید به صورت غیرمستقیم به گیاه برسد.

آبیاری متوسط برای این گونه کفایت می‌کند.

در واقع خاک این گیاه بهتر است همیشه کمی رطوبت داشته باشد. نه اینکه خیس باشد.

 

معرفی گیاه جنسینگ

جنسینگ یک گونه گیاهی است که به صورت بن سای نیز پرورش می‌یابد. در اصل بونسای جنسینگ از فراوانترین گونه‌های بونسای محسوب می‌شود.

علت فراوانی این گونه ، سرعت رشد بالا و آسانی در تولید است.

گیاه جنسینگ زاده مناطق گرمسیری است.

به همین دلیل دمای مناسب این گونه بن سای ، دمای بین ۲۵ تا ۳۵ درجه فارنهایت است.

نور مناسب این بن سای نور زیاد است. چون در کمبود نور برگهای آن شروع به ریزش می‌کنند.

فقط توجه کنید که این نور زیاد باید به صورت غیرمستقیم به گیاه برسد.

آبیاری متوسط برای این گونه کفایت می‌کند.

در واقع خاک این گیاه بهتر است همیشه کمی رطوبت داشته باشد. نه اینکه خیس باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.